UWAGA - Informacja dotycząca przydatności wody do spożycia z dnia 22.07.2019r.

W związku z warunkową decyzją Sanepidu w zakresie przydatności wody do spożycia na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo informuję, że niezbędne procedury naprawcze zostały wdrożone. Niezwłocznie po stwierdzeniu, przez zewnętrzny podmiot badający jakość wody, przekroczenia dopuszczalnych poziomów bakterii, sprawa została zgłoszona do Sanepidu oraz podjęte działania naprawcze polegające na chlorowaniu wody oraz płukaniu najważniejszych elementów systemu zaopatrzenia w wodę tzn. studni, stacji uzdatniania wody, hydroforni, a także kluczowych odcinków sieci. Wskazane wyżej działania trwają do chwili obecnej. W celu oceny ich skuteczności w dniu 22 lipca 2019r. zostały pobrane próbki z miejsc w których uprzednio stwierdzono obecność zwiększonego poziomu bakterii i przekazane do Sanepidu.

 

Wyniki badań wody będą znane najprawdopodobniej:

- w dniu 23 lipca w zakresie bakterii z grupy E coli

- w dniu 24 lub 25 lipca w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 stopniach Celsjusza.

 

Nadmieniam, że Przedsiębiorstwo Komunalne Gniewkowo jest w stałym kontakcie z Sanepidem i podejmuje wszelkie działania niezbędne do przywrócenia właściwych parametrów wody pitnej.

 

O wszelkich zmianach sytuacji będziemy informować na bieżąco.

 

Z poważaniem

 

Paweł Krawański

Prezes PK GniewkowoKujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS