Przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego

Informujemy, że z dniem 01 grudnia 2007 r. nastąpiło przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego o nazwie Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. Celem przekształcenie jest efektywniejsze funkcjonowanie organizacji oraz możliwość dywersyfikowania przychodów poprzez świadczenie dodatkowych usług.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Spółka z o. o. utworzone zostało na podstawie uchwały NR VI/37/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 5 marca 2007 roku. Z chwilą zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym z mocy prawa zobowiązania i uprawnienia zakładu budżetowego stały się zobowiązaniami i uprawnieniami Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” z siedzibą w Gniewkowie.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS