Przekazywanie informacji od osób przebywajacych na kwarantannie lub w izolacji od dnia 27.11.2020r.

W związku z faktem, iż od 24 listopada 2020r. zmieniły się zasady raportowania o najnowszych zakażeniach koronawirusem w kraju, a Powiatowa Państwowa Inspekcja Sanitarna nie będzie przekazywać już stosownych informacji samorządom, nie będzie możliwości bieżącego reagowania w kwestii wywozu odpadów z kwarantanny ani takiej organizacji pracy inkasentów odczytujących wskazania wodomierzy oraz pracowników odbierających odpady, aby ochronić ich przed kontaktem z osobami zakażonymi koronawirusem.

W związku z powyższym Urząd Miasta Gniewkowo oraz Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” sp. z o.o. zwracają się do mieszkańców z prośbą:

  • O podawanie informacji dot. przebywania na kwarantannie lub izolacji wraz z adresem zamieszkania pod numer tel. 530 370 951 lub za pośrednictwem maila na adres kwarantanna@pk-gniewkowo.pl; Podane informacje zostaną przekazane do działu komunalnego w celu zaplanowania odbioru odpadów z kwarantanny, a także do działu wodociągów w celu uniknięcia kontaktu inkasenta z osobami znajdującymi się w izolacji/kwarantannie. Odbiór odpadów z kwarantanny odbywać się będzie w każdą środę.
  • O informowanie, w miarę możliwości bez otwierania drzwi, o odbywającej się w danym lokalu mieszkalnym kwarantannie, w przypadku wizyty inkasenta, która będzie miała miejsce na skutek nie poinformowania o odbywającej się kwarantannie drogą telefoniczną bądź mailową.


Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS