Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. pozyskało 1.432.516,00zł ze środków unijnych – PROW.

W dniu 31 stycznia 2013 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Spółka z o.o., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podpisał umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie pod nazwą „Rozbudowa urządzeń i sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniewkowo” otrzymało dofinansowanie w kwocie 1 432 516 zł. W ramach tego projektu planowane jest zrealizowanie zadań w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz budowy stacji podwyższania ciśnienia. Należy zaznaczyć, że wszystkie projekty realizowane będą na terenach wiejskich i wpłyną pozytywnie na gospodarkę wodną na terenie gminy Gniewkowo.

 

Realizacja zadań umożliwi stworzenie spójnego i komplementarnego układu sieci wodociągowych i wpłynie na wyższy standard świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Spółka z o.o. w tym zakresie usług.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS