Oświadczenie z dnia 23.12.2021r. dot. jakości wody

Oświadczenie

Szanowni Państwo w związku z informacją zamieszczoną na stronie jednego z miejscowych portali internetowych, informuję, że stwierdzone niezgodności mikrobiologiczne, polegające na obecności ogólnej liczny mikroorganizmów w temp. 22 dotyczą tylko i wyłącznie wewnętrznych instalacji wskazanych podmiotów tj. firmy Magma zlokalizowanej w Suchatówce oraz Szkoły w Murzynnie. W przypadku instalacji wewnętrznych przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w dużym stopniu zależą od warunków w jakich jest ona eksploatowana np. jej stosunkowo duży rozmiar w stosunku do poboru wody, bądź okresowe przestoje w rozbiorach.

Badania wody pochodzącej ze stacji uzdatnia wody przy ul. Przemysłowej oraz w Murzynnie oraz innych obiektów infrastruktury przesyłowej, podlegających okresowym kontrolom właściwego Inspektora Sanitarnego, wskazują na spełnienie wszelkich parametrów mikrobiologicznych. W tego typu sytuacjach, gdzie badanie dotyczy instalacji wewnętrznych Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne, w przypadku stwierdzenia niezgodności, informuje wyłącznie podmioty wskazane w decyzji Inspektora Sanitarnego. Jakość wody w sieci zarządzanej przez PK Gniewkowo podlega stałej kontroli i nadzorowi i w pozostałych miejscach odpowiada wymogom zawartym w przepisach prawa.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS