Ogłoszenie dotyczące Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z dn. 18.05.2020r.

OGŁOSZENIE URUCHOMIENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W DNI POWSZEDNIE

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców oddawaniem odpadów do punktu PSZOK oraz stopniowym luzowaniem obostrzeń wprowadzonych przez Radę Ministrów na skutek pandemii COVID 19, uprzejmie informuję, że od 19 maja br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 17 Stycznia 22 będzie czynny:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
• w sobotę od 9.00 do 13.00.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników na terenie punktu PSZOK należy przestrzegać ścisłych zasad higieny, tzn. posiadać na sobie środki ochrony osobistej takie jak: maseczka, rękawiczki nitrylowe bądź lateksowe (dotyczy to zarówno osób przywożących odpady jak i osób uczestniczących w rozładunku). Osoby oddające odpady zobowiązane są do zachowania odpowiedniej odległości wynoszącej 2 m i zasad higieny.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gniewkowie przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane i dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gniewkowo, którzy uiścili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba przywożąca odpady samodzielnie umieszcza w przeznaczonych do tego pojemnikach/kontenerach. Pracownicy PSZOK mogą odmówić przyjęcia odpadów oraz wjazdu na teren punktu osobom nie stosujących się do powyższych wymogów.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS