OGŁOSZENIE - z dn. 06.05.2020r. dotyczące Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Od 9 maja br. w każdą sobotę od 9.00 do 13.00 zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 17 Stycznia 22. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników na teren punktu PSZOK wpuszczane zostaną jedynie osoby przestrzegające ścisłych zasad higieny, posiadające na sobie środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki nitrylowe bądź lateksowe) dotyczy to zarówno osób przywożących odpady jak i osób uczestniczących w rozładunku. Osoby oddające odpady zobowiązane są do zachowania odpowiedniej odległości wynoszącej 2 m i zasad higieny. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gniewkowie przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gniewkowo, którzy uiścili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W jednym czasie na PSZOK mogą znajdować się maksymalnie dwa pojazdy a w każdym z nich maksymalnie dwie osoby. Osoba przywożąca odpady samodzielnie umieszcza w przeznaczonych do tego pojemnikach/kontenerach. Pracownicy PSZOK mogą odmówić przyjęcia odpadów oraz wjazdu na teren punktu osobom nie stosujących się do powyższych wytycznych.
Apelujemy o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie. Dziękujemy za zrozumienie.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS