OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 W związku ze zbliżającym się  okresem zimowym i możliwością wystąpienia ujemnych temperatur, Przedsiębiorstwo Komunalne „GNIEWKOWO” Sp. z o.o. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom o konieczności:

 

-odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem,

-odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych, wykonania izolacji cieplnej wodomierzy   oraz  pokryw na studziennych,

-zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

 

Niewykonanie wymienionych zabezpieczeń może być przyczyną awarii, których koszty poniosą kontrahenci naszego przedsiębiorstwa.

 

Wszystkie zgłoszenia o awariach prosimy zgłaszać całodobowo pod nr tel. 602 258 616Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS