Informujemy o zmianie cen i opłat z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków od 01.05.2021r.

Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo" Sp. z o.o. informuje o zmianie cen i opłat z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków od 01.05.2021r.

Link do pobrania:

uploads/dokumentydopobrania/og%C5%82oszenie%20aktualnosci/Wysoko%C5%9B%C4%87%20cen%20i%20op%C5%82at%20za%20wod%C4%99%20i%20odprowadzenie%20%C5%9Bciek%C3%B3w%20od%2001.05.2021.pdf

 

 Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS