Informacja z dnia 14.04.2020- w sprawie dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia.

INFORMACJA

   Przedsiębiorstwo Komunalne „ Gniewkowo” Sp. z o.o. informuje , że zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) publikacja z dnia 19 marca 2020r. dotyczącymi epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Jakkolwiek w chwili obecnej nie ma dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a ryzyko dla zasobów wody związane z występowaniem choroby jest niskie, to jednocześnie WHO zaznacza, że zaleca się standardowe wykorzystanie metody uzdatniania wody w szczególności z zastosowaniem związków chloru.

W związku z powyższym Spółka do odwołania będzie wprowadzała do sieci wodociągowej związki chloru (podchloryn sodu) zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zgodnie z ujętymi tam normami. Jednocześnie informujemy, że w czasie dezynfekcji może być wyczuwalny zapach i smak wprowadzanych związków co nie wpływa na jakość dostarczanej wody do odbiorców.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS