Informacja o zamknięciu składowiska odpadów w m. Kaczkowo

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego "Gniewkowo" Sp. z o.o. jako zarządzający składowiskiem informuje, że zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym nr ŚG.I.sś 760-1/24/09 z dnia 04.11.2009r. termin zamknięcia składowiska przypada na dzień 31.10.2011r. W związku z powyższym odpady proszę kierować na składowiska odpadów wytypowane przez Marszałka Województwa Kuj. - Pom. Inowrocławiu oraz Giebni.

Inowrocław - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ul. Bagienna 77, 88-100 Inowrocław

Pakość - Składowisko Odpadów Komunalnych w Giebni, 88-170 PakośćKujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS