Informacja dla Mieszkańców Gąsek, Szpitala, Lipionki, Żyrosławic.08.04.2022

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż po otrzymaniu Komunikatu nr 6/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z dnia 07.04.2022 (data wpływu 08.04.2022, L.dz. 1242), woda ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci wodociągu Parchanie, gm. Dabrowa Biskupia, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Dostarczana woda może być bezpiecznie  używana do spożycia, jak również do celów sanitarno-higienicznych i gospodarczych.

 

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości:

  • Żyrosławice,
  • Gąski (Śrubsk, Brzózki),
  • Szpital,
  • Lipionka

 Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS