INFORMACJA O PONOWNYM OTWARCIU KASY PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO „GNIEWKOWO” Z DNIA 30.04.2020

INFORMACJA O PONOWNYM OTWARCIU KASY PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO „GNIEWKOWO” UZUPEŁNIENIE – KASA CZYNNA WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA

W nawiązaniu do poprzedniej informacji o ponownym uruchomieniu od dnia 14 kwietnia 2020r. kasy znajdującej się w siedzibie spółki przy ul. Kilińskiego 9 (w której bez opłat i prowizji można uregulować Państwa zobowiązania wobec PK Gniewkowo), zawiadamiam, kasa będzie czynna we wszystkie dni tygodnia , począwszy od tygodnia rozpoczynającego się dniem 04 maja 2020r.

Kasa będzie czynna:

We wszystkie dni tygodnia w nadal skróconych godzinach od 9.00-13.00 aż do odwołania stanu epidemii.

Zwracamy się również z apelem, aby osoby oczekujące w kolejce, utrzymywały między sobą odległości przewidziane w par. 18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r.

 

Z poważaniem

Paweł Krawański

Prezes PK GniewkowoKujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS