INFORMACJA O PONOWNYM OTWARCIU KASY PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO „GNIEWKOWO” UZUPEŁNIENIE – DODATKOWY DZIEŃ OBSŁUGI

W nawiązaniu do poprzedniej informacji o ponownym uruchomieniu od dnia 14 kwietnia 2020r. kasy znajdującej się w siedzibie spółki przy ul. Kilińskiego 9 (w której bez opłat i prowizji można uregulować Państwa zobowiązania wobec PK Gniewkowo), zawiadamiam, że w związku z dużym zainteresowaniem ze strony klientów, mając na względzie skrócenie czasu oczekiwania, ale również zmniejszenie liczby osób oczekujących w kolejce, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, kasa będzie czynna również w środy, począwszy od tygodnia rozpoczynającego się dniem 20 kwietnia.

Kasa będzie czynna:

17 kwietnia 2020 – w godzinach 9.00-13.00

a następnie począwszy od 20 kwietnia 2020r. w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 9.00-13.00 aż do odwołania stanu epidemii.

Zwracamy się również z apelem, aby osoby oczekujące w kolejce, utrzymywały między sobą odległości przewidziane w par. 18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r.

 

Z poważaniem

Paweł Krawański

Prezes PK GniewkowoKujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS