Harmonogram wywozu odpadów na rok 2020

Harmongram odbioru odpadów na rok 2020:

Do pobrania:

Budynki jednorodzinne -  do pobrania

uploads/dokumentydopobrania/harmonogram%20wywozu/HARMONOGRAM%20I%202020.pdf

Budynki wielolokalowe - do pobrania

uploads/dokumentydopobrania/harmonogram%20wywozu/HARMONOGRAM%20II%202020.pdf

uploads/dokumentydopobrania/harmonogram%20wywozu/HARMONOGRAM%20III%202020.pdf

Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne - do pobrania

uploads/dokumentydopobrania/harmonogram%20wywozu/HARMONOGRAM%20WIELKOGABARYTOWE%202020.pdf

 Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS