Dofinansowanie dla kujawsko-pomorskiego klastra branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo" Sp. z o.o. informuję, że zgodnie z decyzją Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zostało przyznane wsparcie na realizację przedsięwzięcia pn. Strategia rozwoju "Kujawsko-pomorskiego klastra branży wodociągowo-kanalizacyjnej".

Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia nastąpi do dnia 30 czerwca br.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS