Dodatkowe dni wolne od pracy w 2014r.

Ustala sie dodatkowe dni wolne od pracy w Przesiębiorstwie Komunalnym "Gniewkowo" Sp. z o.o. w 2014r.:

 - 2 maja za świeto przypadające w sobotę 3 maja 2014r.

 - 10 listopada za świeto przypadające w sobotę 1 listopada 2014r.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS