dodal, dnia dd (Aktualizowane przez aktualizowal, dnia da

Gospodarka wodno-ściekowa

Zadaniem statutowym działu jest ogólnie pojęta gospodarka wodą, od jej wydobycia, uzdatnienia, dystrybucji, rozliczenia oraz odbiór ścieków i ich oczyszczenie.

W dziale pracują łącznie 22 osoby. Do obsługi mamy dwie stacje uzdatniania wody o łącznej wydajności 7300 m³/dobę dostarczające wodę do przeszło 12 000 mieszkańców poprzez 155 kilometrów sieci wodociągowych, dwie stacje podnoszenia ciśnienia oraz jedną hydrofornię.

W zakresie kanalizacji sanitarnej obsługujemy dwie oczyszczalnie ścieków o łącznej wydajności 3130 m³/dobę przyjmujące ścieki z nieruchomości podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej o łącznej długości przeszło 35 kilometrów, 18 strefowych przepompowni ścieków oraz ok. 90 przydomowych przepompowni ścieków.

Dokonujemy rozliczeń( łącznie z podlicznikami) ponad 5000 wodomierzy. Poza podstawowym zakresem swoich obowiązków, pracownicy działu często wykonują prace zlecone dla inwestorów zewnętrznych.

Zadaniem statutowym działu jest ogólnie pojęta gospodarka wodą, od jej wydobycia, uzdatnienia, dystrybucji, rozliczenia oraz odbiór ścieków i ich oczyszczenie. W dziale pracują łącznie 22 osoby. Do obsługi mamy dwie stacje uzdatniania wody o łącznej wydajności 7300 m³/dobę dostarczające wodę do przeszło 12 000 mieszkańców poprzez 155 kilometrów sieci wodociągowych, dwie stacje podnoszenia ciśnienia oraz jedną hydrofornię. W zakresie kanalizacji sanitarnej obsługujemy dwie oczyszczalnie ścieków o łącznej wydajności 3130 m³/dobę przyjmujące ścieki z nieruchomości podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej o łącznej długości przeszło  35 kilometrów, 18 strefowych przepompowni ścieków oraz ok. 90 przydomowych przepompowni ścieków. Dokonujemy rozliczeń( łącznie z podlicznikami) ponad 5000 wodomierzy. Poza podstawowym zakresem swoich obowiązków, pracownicy działu często wykonują prace zlecone dla inwestorów zewnętrznych.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS