dodal, dnia dd (Aktualizowane przez aktualizowal, dnia da

Gospodarka mieszkaniowa

Dział Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Administracja budynków znajduje się przy ul. 17 Stycznia 22 w Gniewkowie.

Dział realizuje całokształt zagadnień związanych z obsługą nieruchomości nowych, jak i kilkudziesięcioletnich budynków. W chwili obecnej zarządzamy 72 budynkami. Odpowiada i prowadzi całokształt spraw związanych z utrzymaniem budynków w należytym stanie technicznym oraz prawidłowego wyliczenia wysokości związanych z tym zaliczek płaconych przez właścicieli. Zlecamy wykonywanie zadań z zakresu napraw i remontów w budynkach komunalnych i socjalnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

 Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS